Home

Welkom op de website van AMD Projectafwerking B.V.

AMD Projectafwerking B.V. heeft vele jaren ervaring op het gebied van binnen- en buitenschilderwerk. Zowel in de utiliteitsbouw als in renovatie onderhoud, woningbouw, onderhoudswerk en standbouw.
Ook de gerelateerde werkdiscipline zoals houtrot herstel en stucadoor werkzaamheden kan door ons op een vakkundige wijze worden verzorgd.

Onze Klanten
Zoals eerder opgemerkt is het onze doelstelling de klant te bieden waar deze om vraagt.
Opdrachtgevers letten steeds meer op de kwaliteit van het geleverde werk in verhouding tot de kosten van het onderhoud.
Opdrachtgevers willen duurzaam investeren en bovendien meer inspraak hebben in de planning en de aard van de uit te voeren werkzaamheden.
Opdrachtgevers moeten met een gerust hart onderhoud kunnen uitbesteden aan ter zake kundige bedrijven, die in staat zijn goed advies te geven en die hun eigen processen te beheren.

Specificeren gewenst projectresultaat
Ofwel
Het vertalen van een functionele kwaliteitsdefinitie

Naar een technische kwaliteitsdefinitie.
In deze situatie geeft de opdrachtgever zijn wensen vooraf te kennen ten aanzien van de te leveren kwaliteit van het werk op het gebied van bescherming, verfraaiing en/of speciale doeleinden. Deze wensen worden vertaald naar technische kwaliteitsdefinities waarvan het resultaat kan worden vastgelegd en gemeten.

Dit geeft de garantie dat de klant dus werkelijk krijgt waar deze om vraagt!

Over ons

AMD Projectafwerking B.V. is een jong bedrijf met zeer ervaren werknemers.
Wij hebben tientallen jaren ervaring in de onderhouds en standbouw branche.
Onze relaties met opdrachtgevers in het verleden en de goede reputatie die wij hebben opgebouwd was al voor vele opdrachtgevers een reden om tot een succesvolle samenwerking te komen.
De solide basis van ervaring, knowhow en het enthousiasme en vakmanschap van onze medewerkers werpt duidelijk zijn vruchten af waarvan onze klanten kunnen profiteren.

Ons belangrijkste doel is de klant te bieden waar hij om vraagt.
Flexibiliteit, oplossend vermogen, vakkennis en creativiteit zijn hierbij onze belangrijkste hulpmiddelen.